Wijkpunt de Pannenhoef
+
-

Sociaal wijkteam Kaatsheuvel West / De Moer

De wijkteams zijn er voor u!
Een sterke wijk is belangrijk voor een sociale samenleving. Als zorgaanbieders, vrijwilligers, bedrijven, politie, gemeente en inwoners goed samenwerken ontstaat een netwerk. Een sterk sociaal netwerk waar u op terug kunt vallen als dat nodig is.  De wijkteams zijn daarom uitgebreid met medewerkers die gespecialiseerd zijn in zorg en welzijn, opvoeding en jeugdhulp, en werk en inkomen.

Uw sociale situatie
Uw wijkteam helpt u met allerlei vragen over uw sociale situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan over wonen (huisvesting), financiën (inkomen, schuld), gezondheid (lichamelijk en geestelijk), dagbesteding (werk, participatie, onderwijs) en gezinssituatie (samenstelling, opvoeding, omgang).

Een van de medewerkers gaat met u in gesprek. Zij bekijken samen met u wat u nog zelf kunt, en hoe uw omgeving u kan helpen. Is er meer hulp nodig, dan brengen zij u in contact met de juiste mensen.

Uw wijkteam bestaat uit: medewerkers van de gemeente Loon op Zand, Casade, politieteam Langstraat, ContourdeTwern Loon op Zand, Farent, Thebe, Maasduinen, IndigoGGZ en de GGD. Elke wijkteam werkt, onder leiding van een wijkcoördinator, met een vast team van specialisten die de wijk kennen.

Samenwerkenaandewijk
U kunt ook bij uw wijkteam aankloppen als het gaat om uw directe woon- en leefomgeving, zoals de bestrating en het groen, maar ook voor veiligheid in de buurt. Activiteiten ontstaan altijd door inbreng van bewoners uit de wijk. Onze slogan is dan ook: ‘Samenwerkenaandewijk’. In de wijk zijn bewoners actief in buurtpreventieteams, buurtteams of bewonerscomités. Zij organiseren de burendag, buitenspeeldag, zwerfafval dag, NL Doet of zijn actief in adoptiegroenprojecten, projecten ter vermindering van eenzaamheid ‘Ouder worden doe je niet alleen en de ‘Gezellige Zondag’, boodschappendiensten en nog veel meer.

Meer informatie over onze wijkteams vindt u ook op www.samenwerkenaandewijk.nl

Spreekuur:
Dinsdagochtend van 10:00 tot 11.00 uur. U kunt zonder  afspraak binnen lopen

Heeft u buiten het spreekuur vragen, neem dan contact op met het Zorgloket. Dat kan telefonisch via 0416 – 289247 of via e-mail: zorgloket@loonopzand.nl. Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

 

 

Uw wijkteam helpt u met allerlei vragen over uw sociale situatie en directe woon- en leefomgeving. Van huisvesting en gezondheid tot veiligheid en groenvoorziening in de buurt.
 
Openingstijden
Maandag:
Dinsdag:10:00 - 11:00
Woensdag:
Donderdag: 
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Adresgegevens
Sociaal wijkteam Kaatsheuvel West / De Moer
Locatie:
T.a.v.:
Adres:Jacob Ruysdaelstraat 14
 5171 XH Kaatsheuvel
Telefoon: (0416) - 675710
E-mail:wijkpunt.pannenhoef@prismanet.nl
Laatste nieuws Agenda