Wijkpunt de Pannenhoef
+
-

Thebe

In het wijkpunt Pannenhoef in Kaatsheuvel is het buurtteam Kaatsheuvel West van Thebe gevestigd. Het buurtteam Kaatsheuvel Oost is gevestigd in  Gezondheidscentrum Rozet (voormalige St. Jozefkerk) aan het Wilhelminaplein 41 in Kaatsheuvel.

De medewerkers van deze buurtteams zetten zich iedere dag weer in voor chronisch zieke mensen, kwetsbare ouderen, mensen in hun laatste levensfase, mensen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis en ouderen met dementie.

Samen met onze cliënten kijken we hoe iemand zo waardig mogelijk thuis kan blijven wonen. We zoeken naar manieren om de zelfredzaamheid te bevorderen en te behouden. En in samenspraak met de sociale omgeving zetten wij ons in voor het wel en wee van onze cliënten. Daar waar nodig en gewenst bieden we dan ook professionele zorg en begeleiding. Waarbij de wensen en behoeften van de cliënt de leidraad zijn. Wij bieden onze ondersteuning altijd in overleg met cliënten en waar nodig met andere zorgverleners zoals de huisarts of ziekenhuis. Dit alles met zoveel mogelijk vertrouwde zorgverleners met de juiste deskundigheid en met passie.

In de Rode Loper bieden wij ook een dagprogramma aan voor ouderen met een lichamelijke beperking en ouderen met geheugenproblemen. Het accent ligt op begeleiding in groepsverband, gericht op bezigheid en sociaal/recreatieve activiteiten en het bijhouden van vaardigheden. Wij bieden waar nodig lichte zorg op lichamelijk gebied. Zoals hulp bij de toiletgang, bij beweging en houding, bij eten en drinken, medicatie ondersteuning en we bieden de mogelijkheid tot het gebruik van een maaltijd. Het dagprogramma zal bijdragen aan vermindering van het sociaal isolement van de betreffende persoon of aan verlichting van de zorg thuis door mantelzorgers.

In wijkpunt Pannenhoef zitten meerdere zorg- en welzijnsorganisaties waarmee wij een werkplek delen. Dit zorgt ervoor dat we elkaar snel weten te vinden en op verschillende vlakken nauw samenwerken. Ook maken wij onderdeel uit van het sociale wijkteam van gemeente Loon op Zand. Zo zijn we voor verschillende mensen altijd bereikbaar.

Benieuwd wat Thebe voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met het buurtteam:

Buurtteam Kaatsheuvel West 088-1176794

Buurtteam Kaatsheuvel Oost 088-1176795

Voor regelen zorg of advies 0900-8122

 

‘Van dagelijkse verzorging tot intensieve en complexe verpleging bij u thuis, Thebe wijkverpleging levert u zorg op maat bij u thuis.’
 
Openingstijden
Maandag:-
Dinsdag:-
Woensdag:-
Donderdag: -
Vrijdag:-
Zaterdag:-
Zondag:-
Adresgegevens
Thebe
Locatie:Wijkpunt Pannenhoef
T.a.v.:Buurtteam West
Adres:Jacob Ruysdaelstraat 14
 5171 XH Kaatsheuvel
Telefoon: Zie boven
E-mail:
Laatste nieuws Agenda